A- A A+
«Ақмола облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы» ММ «Ақмола облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы» ММ
Қаз | Рус | Eng
Реттегіш құралдардың реттеушілік әсерін талдаудың қорытындылары бойынша талдамалық нысан

Реттегiш құралдардың
реттеушiлiк әсерiн талдауды
жүргiзу және пайдалану
қағидаларына 1-қосымша

«Ақмола облысындағы жасыл екпелердi күтiп-ұстау және қорғау қағидаларын бекiту туралы» реттегiш құралдардың реттеушiлiк әсерiн талдаудың қорытындылары бойынша талдамалық нысан

«Жарлыкөл көлiнде су қорғау аймағын мен белдуiн және олардың шаруашылық қолдану режимiн анықтау туралы» Ақмола облысының әкiмдiгi қаулысының жобасы аясында

Жобаның құжаттарын әзiрлеушi: — А.Б. Қантаев

1-ҚАДАМ: Реттеудің проблемаларын және мақсаттарын анықтау
1 Проблемалар мен проблемалардың болу себептерін анықтау (мәтін еркін нысанда,3 сөйлемнен аспауы тиіс, мақсатты тобы мен себеп-салдарлық байланысын көрсету қажет)Қолданыстағы реттеулері үшін - проблема қалай анықталды Су қорғау аймақтары, белдеулері және олардың шаруашылық қолдануының режимі облыс (республикалық маңызы бар қалалар, астаналар) атқарушы органдарымен бекітілген жобалық құжаттаманың негізінде орнатылады. Су нысандарын және сушарушылық ғимаратын сәйкес санитарлық-гигиеналық жағдайда ұстау үшін, ластануға және беткі сулардың азаюна жол бермеу үшін.
2 Проблеманың болу фактісін растайтын және оның ауқымын көрсететін деректер бар ма(сандық өлшемде)Қолданыстағы реттеулері үшін – мұндай деректер көрсетілді ме Жоқ Х Йа ___ (оларды суреттеңіз және олардың көлемін көрсетіңіз)


Жоқ Х Йа ___ (оларды суреттеңіз және олардың көлемін көрсетіңіз)
3 Кәсіпкерлік немесе кәсіби қызметтер саласындағы міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделгенреттеуді немесе өзін-өзі реттеуді енгізудің мақсаты қандай (еркін нысанда сипаттаңыз)Қолданыстағы реттеулер үшін - реттеудің қандай мақсаты көрсетілген ҚР Су кодексінің 125 бабына сәйкес су қорғау аймақтарының және белдеулерінің шаруашылық режимін анықтау.
2-ҚАДАМ: Балама
1. Қарауға жоспарланатын баламаларды айқындау (бар нұсқаларды және Сіз қарастырып, талдайтын баламалы тәсілдерді белгілеңіз – кемінде 3 баламалы тәсілді таңдау қажет, біріктіруге болады. Баламаларды айқындау үшін төменде ұсынылған ықтимал нұсқалар тізімін пайдаланыңыз.1. Реттеудің болмауы (қолданыстағы реттеулер үшін алып тастау)2. Ақпараттықнауқан3. Бөлінуі тиіс, алайда қазіргі уақытта реттеуші мемлекеттік органдармен жүзеге асырылатын функциялар тізбесін көрсете отырып міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзіреттеу *4. Салықтардың, субсидиялардың өзгеруі, мемлекеттік сатып алу, квоталармен сауда жасау, басқа нарықтық тетіктері5. Жауапкершілікті міндетті сақтандыру6. Міндетті белгілеу7. Міндетті есептілік8. Декларациялау, хабарландыру9. Қызмет қағидалары және олардың орындалуын тексеру (рұқсат беру құжаттарынсыз)10. Рұқсат беру құралдары11. Тыйым салу12. Мемлекеттік бақылау және қадағалау13. Жауапкершілікті енгізу (әкімшілік, қылмыстық)
2 Жоспарланатын баламалардың сипаттамасы (реттеушілік нақтылықты көрсете отырып ерікті нысанда барлық таңдалған баламалар сипатталады (жоғарыдағы тізім бойынша) Қолданыстағы реттеу үшін–қолданыстағы реттеуге баламаларды сипаттау 1-балама - Су бетінің азаю мен ластануын реттемеу
2-балама – Мемлекеттік бақылау және қадағалау, бақылау мен қадағалауды іске асыру үшін инспекторлардың санын көбейту
3-балама - Ақмола облысының әкімдігі қаулы жобасын бекіту және тіркеу, су қорғау аймақтары мен белдеулерін орнату су нысандарының және сушаруашылық ғимараттарын санитарлық-гигиеналық және экологиялық талаптарына сәйкес жағдайда ұстау, су бетінің азаю мен ластануына жол бермеу үшін қажет.
3 Міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттеуді енгізу нұсқасын таңдаған кезде мынадай критерийлерді көрсету қажет 1. Соңғы 5 жыл ішінде жылдар бойынша бөлінуімен өздігінен реттелудің енгізілуі жоспарланатын саласындағы кәсіби немесе кәсіпкерлік әрекеттегі бар нысандарының мөлшері__Х__.2. Одақ немесе басқа Қазақстан Республикасының заңдарымен ұйымдастырушылық-құқықтық нысанындағы бар коммерциялық емес ұйымдардың, соның ішінде ерікті қатыста негізделген өзін-өзі реттейтін ұйымдардың соңғы 5 жылға бөлінумен тізімі мен орналасу орындары. ________Х___________.3. _____Х_____ ерікті қатыста негізделген әрекеттегі әрбір коммерциялық емес ұйымы немесе өзін-өзі реттейтін ұйымы бойынша көрсету керек: талдау өткізу кезіндегі коммерциялық емес ұйымның құрамына кіретін нысандардың мөлшері; ерікті қатыста негізделген коммерциялық емес ұйымдардың , өзін-өзі реттейтін ұйымдардың мүшелерімен талдау жасалатын нарығында өндірілетін тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы мөлшерінен өндірген тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің көлемі.___Х______.4. Өзін-өзі реттеудің 1а формасы бойынша оңтайлы құрылымының өткізілген сайлау нәтижелері бойынша міндетті қатысуда негізделген болжалды өзін-өзі реттейтін ұйымдардың мөлшері.
3-ҚАДАМ: Баламалардың әсерін айқындау
3.1. Экономикалық жүйеге әсер етуЭкономикалық жүйенің төмендегі элементтерін ескере отырып әр баламаның экономикалық жүйеге әсер етуі кезінде пайда мен шығысыларын ерікті нысанда сипаттаңыз:1. Тауарлардың, қызметтердің, капитал мен жұмыс күшінің еркін қозғалуына, сондай-ақ халықаралық сауда мен халықаралық инвестициялық ағындарға әсері.2. Экономикалық өсудің жалпы салдарлары.3. Жұмыспен қамтуға, жұмыс орындарына әсері.
    Пайда Шығасылар
  1-балама Реттеудің жоқтығы Су қорғау аймақтары мен белдеулердің шаруашылық қолданудың режимнің жоқтығы Су бетінің лстануы
  2 -балама Мемлекеттік бақылау және қадағалау Бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын инспекторлардың санын арттыру Мемлекеттік бюджеттен қосымша қаржыландыру
  3 -балама Ақмола облысы әкімдігінің қаулы жобасын бекіту және тіркеу ҚР су заңнамасына сәйкес
Шығасылар жоқ
3.2. Бизнеске әсер етуТөмендегіні міндетті түрде ескере отырып әр баламаның бизнеске әсер етуі кезінде пайдасы мен шығасыларының сипаттамасын ерікті нысанда келтіріңіз:1. Кәсіпорындардың өнімділігі мен бәсекеге қабілеттілігіне, оның ішінде инновациялар мен дамуына әсері (өзін-өзі реттеуді енгізу кезінде бизнеске кіруде ықтимал қиындықтарды бағалау қажет).2. Кәсіпорындардың табыстылығы мен тұрақтылығына әсері.3. Кәсіпорын мөлшеріне байланысты шығасылардың салыстырмалы әсері (шығасылардың салыстырмалы әсері ірі кәсіпорындарға қарағанда шағын кәсіпорындар үшін жоғары бола ма).1-б нысанына сәйкес бизнес үшін шығасыларды жеке монеталандырыңыз және есептеңіз
    Пайда Шығасылар
  1-балама Реттеудің жоқтығы жоқ жоқ
  1б форма бойынша бизнес үшн шығасылар 0 0
  2-балама Мемлекеттік бақылау және қадағалау жоқ жоқ
  1б форма бойынша бизнес үшн шығасылар 0 0
  3-балама Ақмола облысы әкімдігінің қаулы жобасын бекіту және тіркеу жоқ жоқ
  1б форма бойынша бизнес үшн шығасылар 0 0

3.3 Мемлекеттік билік органдарына және жалпы қоғамға әсер етуТөмендегілерді міндетті түрде ескере отырып әр баламаның мемлекеттік билік органдарына және жалпы қоғамға әсер етуі кезінде пайдасы мен шығасыларының сипаттамасын ерікті нысанда келтіріңіз1. Денсаулық пен өмірқауіпсіздігі (оның ішінде, экономикалық) үшін тәуекелдерге әсері.2. Экономикалық қоса алғанда, қылмысқа әсері.3. Ықтимал сыбайластық тәуекелдер.4. Экологияға әсері.5. Тұтынушылық таңдаудың өзгеруі.6. Бөлшек бағалардың өзгеруі.7. Тұтынушылардың хабардар болуына және оларды қорғауға әсері.1-в нысанына сәйкес реттеуді әкімшілендіруге шығасыларды жеке монеталандырыңыз және есептеңіз
    Пайда Шығасылар
  1-балама Реттеудің жоқтығы жоқ Су бетінің азаюы мен ластануы
1в форма бойынша басқаруға шығасылар 0 0
  2-балама Мемлекеттік бақылау және қадағалау жоқ Сыбайлас жемқорлық қауіптерінің мүмкіндігі
1б форма бойынша басқаруға шығасыл 0 0
  3-балама Ақмола облысы әкімдігінің қаулы жобасын бекіту және тіркеу 1. Халықтың денсаулығы және өмірі үшін қауіптер жоқ (сонымен қатар экономикалық).2. Қылмыскерлік жоқ (сонымен қатар экономикалық)3. Сыбайлас жемқорлық қаупі жоқ. 4. Экологияға оң әсері. Жеке және зқаңды тұлғалар үшін шаруашылық әрекет режимін сақтау қажеттілігі
1в форма бойынша басқаруға шығасылар 0 0
4-ҚАДАМ: Ең оңтайлы реттеу баламасын таңдау
Реттеу нәтижелілігін бағалаудың 5-балдық жүйесінің балдарын айқындау5 – қойылған міндет толық шешіледі (проблема бұдан әрі жойылады);4 – қойылған міндет толықтай шешіледі (проблеманың барлық маңызды бөліктері болмайды);3 – қойылған міндет ішінара шешіледі (проблема айтарлықтай азаяды, проблеманың ең өткір аспектілері шешіледі);2 – қойылған міндет бірнеше аспектіде шешіледі (кейбір маңызды және өткір аспектілер қалады);1 – қойылған міндет шешілмейді (проблема қалады)1
Нәтижелілігі бойынша рейтинг (проблеманы шешуде міндеттерге қол жеткізу) Нәтижелілік балы (5-балдық жүйе) Тиісті балдың берілуін түсіндіру
1-балама Реттеудің жоқтығы 1 Су бетінің азаюы мен ластануы
2-балама Мемлекеттік бақылау және қадағалау 2 Инспекия штатының қосымша қвржыландыруын және көбеюін талап етеді.
3-балама Ақмола облысы әкімдігінің қаулы жобасын бекіту және тіркеу 5 Су қорғау аймақтары мен белдеулеріе және олардың шаруашылық қолдануын анықтау
Тиімділік бойынша рейтинг Пайда (қорытынды) Шығасылар (қорытынды)
1-балама Реттеудің жоқтығы Жоқ Су бетінің азаюы мен ластануы
2-балама Государственный контроль и надзор Жоқ Инспекия штатының қосымша қвржыландыруын және көбеюін талап етеді.
3-балама Ақмола облысы әкімдігінің қаулы жобасын бекіту және тіркеу Су нысандарының және сушаруашылық ғимараттарының санитарлық-гигиеналық және экологиялық талаптарына сәйкес жағдайда ұстау, және су бетінің азаюы мен ластануына жол бермеу үшін. Жеке және зқаңды тұлғалар үшін шаруашылық әрекет режимін сақтау қажеттілігі
Ықтимал тәуекелдерді және іске асырылу тетігін айқындай отырып ең үздік баламаны таңдау (өткен екі кестенің деректерін салыстыру негізінде жүргізіледі)
Рейтинг Ықтимал тәуекелдерді және күтілмеген салдары Ұсынылған реттеуді іске асыру тетігі
  3-балама Ақмола облысы әкімдігінің қаулы жобасын бекіту және тіркеу Орнатылған су қорғау аймақтары мен белдеулерді сақтау және жеке және зқаңды тұлғалар үшін шаруашылық әрекет режимін сақтау қажеттілігі 1. Енгізудің мерзімдері және кезеңдері – Ақмола облысының Әділет департаментінде тіркелген күнінен күшіне енеді және ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 2. Қойылған индикаторлардың енгізуі, реттеуі және табыс бағасын іске асыруына жауапты уәкілетті орган – су ресурстары бойынша ҚР АШМ комитеті.
5-ҚАДАМ: Бағалау индикаторы
1 Барынша толық мониторинг жүргізу үшін ақпаратты жинау және талдау жүйесіндегі индикаторлар мен ұсынылатын өзгерістерді анықтаңыз (ықтимал индикаторлар және олардың өлшенуі үшін не істеу қажет) және берілген индикаторға қол жеткізуді бағалау жүзеге асырылатын ақпарат көздерін көрсетіңіз Жоқ Жоқ
2 Индикаторларды өлшеудің ұсынылатын кезеңділігі Жоқ Жоқ
3 "Проблеманың болу фактісін растайтын және оның ауқымын көрсететін деректер" 1-қадамның 2-тармағында көрсетілген, реттеуді енгізгеннен кейін проблема ауқымының ықтимал өзгерістерін көрсететін, цифрлық өлшемдегі деректердің жоспарланатын өзгеруі (сипаттамада жоспарланатын өзгерістердің уақыт шеңберлерін көрсетіңіз)Қолданыстағы реттеу үшін–осы реттеуді енгізгеннен кейін проблеманың өзгеру ауқымын көрсететін деректер бар ма Жоқ ХЙа____Йа болса келтіріңіз Жоқ
Мақаланың шыққан күні: 21.04.2017 17:45
Парақтағы соңғы өзгерістер: 08.10.2018 17:17
Қаралым саны: 6482

egov.kz - мемлекеттік қызметтер және ақпарат онлайн

  

@2020 «Ақмола облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы» ММ
Яндекс.Метрика

Қабылдау бөлмесi:

Электрондық пошта:

8 (7162) 24-00-00

depprom@akmo.kz