A- A A+
«Ақмола облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы» ММ «Ақмола облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы» ММ
Қаз | Рус | Eng
Реттегіш құралдардың реттеушілік әсеріне талдау нәтижелері бойынша талдамалық нысан

Реттегiш құралдардың

реттеушiлiк әсерiн талдауды

жүргiзу және пайдалану

қағидаларына 1-қосымша

Ақмола облыстық мәслихаты

(Реттеушi мемлекеттiк органның немесе мүдделi тұлғаның атауы)

Ақмола облысы бойынша қоршаған ортаға эмиссия үшiн төлемақы мөлшерлемелерiн

арттыру туралы жоба шеңберiнде

(құжат жобасының атауы)

Құжат жобасын әзiрлеушi: «Ақмола облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ

1-ҚАДАМ: Реттеу проблемалары мен мақсаттарын айқындау
1 Проблеманы және проблеманың болу себептерін айқындау (3 сөйлемнен аспайтын, еркін нысанда жазылған мәтін, нысаналы тобы мен себеп-салдарлық байланысты көрсету қажет)Қолданыстағы реттеу үшін – проблема қалай айқындалғандығы Табиғатты пайдаланушыларды қазіргі заманғы жабдықтарды пайдалануға ынталандырудың болмауы.
2 Проблеманың болу фактісін растайтын және оның ауқымын көрсететін деректер бар ма (сандық өлшемде)Қолданыстағы реттеу үшін – мұндай деректер көрсетілді ме Жоқ Х Ия
3 Кәсіпкерлік немесе кәсіби қызметсаласындаміндеттімүшелікке (қатысуға) негізделген реттеуді немесе өзін-өзіреттеуді енгізу мақсаты қандай (ерікті нысанда сипаттаңыз)Қолданыстағы реттеу үшін– қандай реттеу мақсаты көрсетілді Төлемдер ставкаларын арттырумен облыстық бюджеттің кіріс бөлігін ұлғайту мақсаты ғана қамтылмайды, сонымен қатар бірінші кезекте тазалау жабдықтарын орнату және басқа да табиғатты қорғау іс-шараларын өткізу арқылы табиғатты пайдаланушыларды қоршаған ортаға эмиссияларды (шығарындылар ластаушы заттардың атмосфералық ауаға қалдықтарды орналастыру, сарқынды суларды) қысқартуға ынталандырады.
2-ҚАДАМ: Баламалар
1. Қарауға жоспарланатын баламаларды айқындау (бар нұсқаларды және Сіз қарастырып, талдайтын баламалы тәсілдерді белгілеңіз – кемінде 3 баламалы тәсілді таңдау қажет, біріктіруге болады. Баламаларды айқындау үшін төменде ұсынылған ықтимал нұсқалар тізімін пайдаланыңыз.1. Реттеудің болмауы 2. Мемлекеттік бақылау және қадағалау 3. Шешім жобасын бекіту және тіркеу.
2 Жоспарланатын баламалардың сипаттамасы (реттеушілік нақтылықты көрсете отырып ерікті нысанда барлық таңдалған баламалар сипатталады (жоғарыдағы тізім бойынша)Қолданыстағы реттеу үшін–қолданыс тағы реттеуге баламаларды сипаттау Балама 1 - Реттеудің жоқтығы. «Бюджетке төленетін салық және басқа да міндетті төлемдері туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 495-бабына сәйкес, эмиссия үшін төлемақы ставкаларын қолдану.Ағымдағы жағдайын сақтау ( «Ақмола облысы бойынша қоршаған ортаға эмиссия үшінтөлемақыставкаларын арттыру туралы» Ақмола облыстық мәслихатының 2015 жылғы 30 қыркүйектегі № 5с-41-7 шешімі);
Балама 2 - Мемлекеттік бақылау және қадағалау. Салық салу объектілеріне ставкалардың ең аз мөлшерлерін қолдануға камералдық бақылау жүргізу.
Балама 3 - Шешім жобасын бекіту және тіркеу. Эмиссиялар үшін ұсынылған төлемақы ставкаларын белгілеу, мемлекеттік бюджетті толықтыру және қоршаған орта жағдайын жақсарту үшін қажет.
3* Міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттеуді енгізу нұсқасын таңдаған кезде мынадай критерийлерді көрсету қажет 1. Соңғы 5 жыл _______ Х_______ жылдар бойынша бөле отырып өзін-өзі реттеуді енгізу жоспарланып отырған саладағы жұмыс істеп тұрған кәсіби немесе кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің саны. 2. Қауымдастық (одақ) немесе Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге ұйымдастырушылық-құқықтық нысандағы қолданыстағы коммерциялық емес ұйымдардың, оның ішінде, соңғы 5 жыл _______ Х_______ жылдар бойынша бөле отырып талданатын салада ерікті қатысуға (мүшелікке) негізделген өзін-өзі реттеу ұйымдарының орналасқан орнының тізбесі. 3. Әр жұмыс істейтін коммерциялық емес ұйым немесе ерікті қатысуға (мүшелікке) негізделген өзін-өзі реттеу ұйымы бойынша мыналарды көрсету қажет: _______Х_______; талдау жүргізу кезінде мұндай коммерциялық емес ұйым құрамына кіретін субъектілер санын: _______Х_______; талданатын салада нарықта шығарылған тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы санынан мұндай коммерциялық емес ұйым, ерікті қатысуға (мүшелікке) негізделген өзін-өзі реттеу ұйымының мүшелері шығарған тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер көлемі: ______Х_______.4. 1а_______Х_______ нысаны бойынша өзін-өзі реттеудің оңтайлы құрылымына жүргізілген таңдау нәтижелері бойынша міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген болжамдалатын өзін-өзі реттеу ұйымдарының саны.
3-ҚАДАМ: Баламалардың әсерін айқындау
3.1. Экономикалық жүйеге әсер етуЭкономикалық жүйенің төмендегі элементтерін ескере отырып әр баламаның экономикалық жүйеге әсер етуі кезінде пайда мен шығысыларын ерікті нысанда сипаттаңыз:1. Тауарлардың, қызметтердің, капитал мен жұмыс күшінің еркін қозғалуына, сондай-ақ халықаралық сауда мен халық аралық инвестициялық ағындарға әсері.2. Экономикалық өсудің жалпы салдарлары.3. Жұмыспен қамтуға, жұмыс орындарына әсері.
    Пайда Шығасылар
  1-баламаРеттеудің болмауы Салық төлеушілермен эмиссиялар үшін төлемдер ставкалардың ең аз мөлшерлер ін қолдануы Мемлекеттік бюджет болжамының орындалмауы, табиғатты пайдаланушыларды эмиссияларды қысқартуға ынталандырудың болмауы, қоршаған ортаның жай-күйінің нашарлауы.
  2-баламаМемлекеттік бақылау және қадағалау Салық төлеушілердің қолданыстағы мөлшерлерді қолдануы х эмиссиялар төлемдер ставкаларын Мемлекеттік бюджет болжамының орындалмауы
  3-баламаШешім жобасын бекіту және тіркеу Мемлекеттік бюджетті толықтыру, қоршаған орта жағдайын жақсарту Шығасылар жоқ
3.2. Бизнеске әсер етуТөмендегілерді міндетті түрде ескере отырып әр баламаның бизнеске әсер етуі кезінде пайдасы мен шығасыларының сипаттамасын ерікті нысанда келтіріңіз:1. Кәсіпорындардың өнімділігі мен бәсекеге қабілеттілігіне, оның ішінде инновациялар мен дамуына әсері (өзін-өзі реттеуді енгізу кезінде бизнеске кіруде ықтимал қиындықтарды бағалау қажет).2. Кәсіпорындардың табыстылығы мен тұрақтылығына әсері.3. Кәсіпорын мөлшеріне байланысты шығасылардың салыстырмалы әсері (шығасылардың салыстырмалы әсері ірі кәсіпорындарға қарағанда шағын кәсіпорындар үшін жоғары бола ма).1б-нысанына сәйкес бизнес үшін шығасыларды жеке монеталандырыңыз және есептеңіз
    Пайда Шығасылар
  1-балама. Реттеудің болмауы Эмиссиялар үшін базалық ставкаларының ең төменгі төлемақы мөлшерін қолданады Эмиссия үшін төлемдер Салық Кодексінде бекітілген төлемақы ставкалары бойынша жүргізіледі
  1б1 нысаны бойынша бизнес үшін шығасылар.Өндіріс құралдарына инвестициялар, үй-жайлардың, зертханалардың өзгеруі, персоналды оқыту, өзге қажетті әкімшілік емес шығасылар Эмиссиялар үшін төлемақының ең төменгі мөлшерін қолданған кездесалық төлеуші салық төлейді ең төмен мөлшерінде бекітілген салықты төлейд. Жоқ
  2-балама. Мемлекеттік бақылау және қадағалау Мемлекеттік бақылау кезінде, табиғатты пайдаланушылар эмиссиялар үшін қолданыстағы төлемақы мөлшерін қолданады, осылайша салықтық түсімдерінің сомасы артпайды.

Эмиссиялар үшін төлемдері облыстық мәслихаттың қолданыстағы шешімімен бекітілген төлемақы ставкалары бойынша жүргізіледі

 

  1б1 нысаны бойынша бизнес үшін шығасылар.Мемлекетке мерзімді түрде есеп беру (немесе есептілікті ұлғайту) Эмиссиялар үшін төлемақы айтарлықтай ұлғайған жоқ Жоқ
  3-баламаШешім жобасын бекіту және тіркеу Қазіргі заманғы жаңаша жабдықтарды қолдану есебінен қоршаған ортаға эмиссиялары қысқартылады, тиісінше эмиссиялар үшін төлемдер төмендейді Неғұрлым қазіргі заманғы жабдықтарды қолдану
  1б1 нысаны бойынша бизнес үшін шығасылар.Бөлшек сауда бағаларының өзгеруі Қазіргі заманғы технологияларды қолдану есебінен төлемдерді төмендету Бірыңғай ставкаларды белгілеу кезінде, ең төменгі базалық мөлшерлерімен салыстырғанда, бекітілген салық көбейеді. Осылайша таза кірісті ұлғайтуға қазіргі заманғы жабдықтарды сатып алу үшін шығасылардың болуы мүмкін.
3.3 Мемлекеттік билік органдарына және жалпы қоғамға әсер етуТөмендегілерді міндетті түрде ескере отырып әр баламаның мемлекеттік билік органдарына және жалпы қоғамға әсер етуі кезінде пайдасы мен шығасыларының сипаттамасын ерікті нысанда келтіріңіз1. Денсаулық пен өмір қауіпсіздігі (оның ішінде, экономикалық) үшін тәуекелдерге әсері.2. Экономикалық қылмысты қоса алғанда, қылмысқа әсері.3. Ықтимал сыбайластық тәуекелдер.4. Экологияға әсері.5. Тұтынушылық таңдаудың өзгеруі.6. Бөлшек бағалардың өзгеруі.7. Тұтынушылардың хабардар болуына және оларды қорғауға әсері.1в-нысанына сәйкес реттеуді әкімшілендіруге шығасыларды жеке монеталандырыңыз және есептеңіз
    Пайда Шығасылар
  1-балама. Реттеудің жоқтығы жоқ Бекітілген салықты төлеушілер эмиссиялар үшін төлемақының ең төменгі ставкалары мөлшерін қолданады.
1в1-нысаны бойынша әкімшілендіруге шығасылар. Есеп беруді алу және талдау жоқ Бекітілген салықты төлеушілерге мемлекеттік органдардың реттеулері болмаған жағдайда мемлекеттік бюджетті қалыптастыруға теріс әсер етеді.
  2-балама. Мемлекеттік бақылау және қадағалау жоқ жоқ
1б1-нысаны бойынша әкімшілендіруге шығасылар. Мемлекетке мерзімді түрде есеп беру (немесе есептілікті ұлғайту) жоқ жоқ
  3-балама. Шешім жобасын бекіту және тіркеу 1. Халықтың денсаулығы өмірі мен қауіпсіздігі үшін қауіп жоқ. (оның ішінде экономикалық). 2.Экономикалықты қоса алғанда қылмыс жоқ. 3. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері жоқ. 4.Төлеушілер эмиссиялар үшін төлемақының бірыңғай мөлшерін қолданады. Қазіргі заманғы құрал-жабдықтарды сатып алуға шығасылар
1в1-нысаны бойынша әкімшілендіруге шығасылар. Мемлекеттік бюджетті қалыптастыру. Эмиссияларға бірыңғай ставкаларын белгілеу, ол мемлекеттік бюджетті қалыптастыруға оң әсер етеді. жоқ
4-ҚАДАМ: Ең оңтайлы реттеу баламасын таңдау
Реттеу нәтижелілігін бағалаудың 5-балдық жүйесінің балдарын айқындау5 – қойылған міндет толық шешіледі (проблема бұдан әрі жойылады);4 – қойылған міндет толықтай шешіледі (проблеманың барлық маңызды бөліктері болмайды);3 – қойылған міндет ішінара шешіледі (проблема айтарлықтай азаяды, проблеманың ең өткір аспектілері шешіледі);2 – қойылған міндет бірнеше аспектіде шешіледі (кейбір маңызды және өткір аспектілер қалады);1 – қойылған міндет шешілмейді (проблема қалады) **
Нәтижелілігі бойынша рейтинг (проблеманы шешуде міндеттерге қол жеткізу) Нәтижелілік балы (5-балдық жүйе) Тиісті балдың берілуін түсіндіру
1-балама. Реттеудің жоқтығы 1 Салық төлеушілердің эмиссия үшін төлем ставкалардың ең аз мөлшерін қолдануы
2-балама. Мемлекеттік бақылау және қадағалау 3 Эмиссия үшін төлемақының ағымдағы ставкаларын қолдану қазіргі заманғы жаңа жабдықтарды қолдануға ықпал етпейді
3-балама. Шешім жобасын бекіту және тіркеу 5 Ақмола облысының аумағында қызметтерді жүзеге асыратын табиғатты пайдаланушылары үшін, эмиссияларға төлемдердің бірыңғай мөлшерлерін белгілеу
Тиімділік бойынша рейтинг Пайда (қорытынды) Шығасылар (қорытынды)
1-балама. Реттеудің жоқтығы Жоқ Эмиссиялар үшін төлемақының ең аз мөлшерін қолдану, оның нәтижесінде мемлекеттік бюджетке түсетін түсімдер азаяды.
2-балама. Мемлекеттік бақылау және қадағалау Жоқ жоқ
3-балама. Шешім жобасын бекіту және тіркеу Мемлекеттік бюджеттің болжамын қалыптастыру және орындау үшін эмиссиялар үшін төлемақының бірыңғай мөлшерін орнату қажет. Ақмола облысының аумағында қызметтерді жүзеге асыратын табиғатты пайдаланушылары үшін, эмиссияларға төлемдердің бірыңғай ставкаларын белгілеу
Ықтимал тәуекелдерді және іске асырылу тетігін айқындай отырып ең үздік баламаны таңдау (өткен екі кестенің деректерін салыстыру негізінде жүргізіледі)
Рейтинг Ықтимал тәуекелдер және еңсерілмейтін салдарлар Ұсынылатын реттеуді іске асыру тетігі
  3-балама. Шешім жобасын бекіту және тіркеу Қазіргі заманғы жабдықтарды сатып алу кезінде шығасылары болуы мүмкін 1. Осы шешім Ақмола облысының әділет Департаментінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен және алғаш ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.
5-ҚАДАМ: Бағалау индикаторы
1 Барынша толық мониторинг жүргізу үшін ақпаратты жинау және талдау жүйесіндегі индикаторлар мен ұсынылатын өзгерістерді анықтаңыз (ықтимал индикаторлар және олардың өлшенуі үшін не істеу қажет) және берілген индикаторға қол жеткізуді бағалау жүзеге асырылатын ақпарат көздерін көрсетіңіз Эмиссиялар үшін төлемақы мөлшерлері бойынша нақты бюджеттің түсімі өлшеу индикаторы болып табылады. табиғатты пайдаланушылардың эмиссия үшін төлемдердің ең төменгі мөлшерін қолданған кезінде бюджетке түсетін түсімдер азаяды. Эмиссия үшін төлемақының бекітілген мөлшерлері іске асыру тетігі болып табылады
2 Индикаторларды өлшеудің ұсынылатын кезеңділігі жоқ жоқ
3 Проблеманың болу фактісін растайтын және оның ауқымын көрсететін деректер" 1-қадамның 2-тармағында көрсетілген, реттеуді енгізгеннен кейін проблема ауқымының ықтимал өзгерістерін көрсететін, цифрлық өлшемдегі деректердің жоспарланатын өзгеруі (сипаттамада жоспарланатын өзгерістердің уақыт шеңберлерін көрсетіңіз)Қолданыстағы реттеу үшін–осы реттеуді енгізгеннен кейін проблеманың өзгеру ауқымын көрсететін деректер бар ма Жоқ Х Ия Жоқ

* — өзiн-өзi реттеудi енгiзу кезiнде толтырылады

** — 1 балды беру нұсқа дұрыс таңдалмағанын және оны мүлдем қарастыру қажеттiлiгiнiң жоқ екенiн бiлдiредi

Қолы _________ күнi «___» ________2017 ж.

Қорытынды (PDF 1541 Kb)

Мақаланың шыққан күні: 12.12.2017 12:40
Парақтағы соңғы өзгерістер: 27.07.2018 09:28
Қаралым саны: 2564

egov.kz - мемлекеттік қызметтер және ақпарат онлайн

 

@2019 «Ақмола облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы» ММ
Яндекс.Метрика
Пошталық мекенжайы: 020000, Қазақстан, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Абай көшесі, 96, 4 қабат
Қабылдау бөлмесi: 8 (7162) 24-00-00
Электрондық пошта: depprom@akmo.kz
Мемлекеттiк қызметтердi көрсету мәселелерi бойынша келесi телефондар арқылы хабарласуға болады: 8(7162)24-00-30, 24-00-28, 24-00-15, 24-00-16, 24-00-14